Stilzwijgende bruikleen, de oplossing bij bezit en verjaring?

buren verjaring bruikleen

Verjaring van een vordering tot ontruiming is alleen mogelijk wanneer sprake is van bezit. De vereisten voor bezit zijn zeer strikt. In sommige gevallen moet bezit worden aangenomen, maar er zijn veel omstandigheden denkbaar waardoor gen bezit ontstaat. Bijvoorbeeld; wat als de gebruiker heeft aangegeven de grond te willen kopen of afspraken wil maken om…

Wanneer goede trouw bij bezit en verjaring?

goede trouw grond verjaring

Verkrijgende verjaring kan plaatsvinden als is vastgesteld dat sprake is van goede trouw. Goede trouw is simpel te definiëren als “handelend vanuit een zuiver motief”. Met andere woorden: Iemand is in de veronderstelling dat hij volgens wettelijke en fatsoensnormen handelt. Voor goede trouw bij inbezitneming van een onroerende zaak geldt dus dat de gebruiker in de veronderstelling moet…

Advocaat niet altijd noodzakelijk bij geschil over verjaring

kantonrechter verjaring

Ontruiming van grond, of de tegenovergestelde vordering: de vordering tot verkrijging van een verklaring van de rechter dat sprake is van verjaring, zijn vorderingen waarbij de civiele rechter in beginsel bevoegd is. In april 2015 werd echter een vonnis gepubliceerd in een verjaringsgeschil dat werd uitgesproken door de kantonrechter. Hoe kan dit? En welke mogelijkheden…

Pachter verkrijgt geen eigendom door verjaring

pacht verjaring pachter grond

Huurders hebben een zware dobber als zij grond in gebruik nemen en zich beroepen op eigendomsverkrijging door verjaring. Dat bleek al uit een arrest van het Hof Amsterdam dat ik eerder beschreef. Een pachter uit de gemeente Heerlen zag zijn beroep op verjaring onlangs wegens vergelijkbare omstandigheden falen. Hiermee lijkt de mogelijkheid van een succesvol…

Huurder doet een beroep op verjaring

huur verjaring huurder bezit

Verjaring is mogelijk als een niet-eigenaar grond in bezit neemt, dus voor zichzelf is gaan houden. Het moet voor de eigenaar duidelijk zijn dat de niet-eigenaar pretendeert eigenaar te zijn. Een huurder is wel houder van grond, maar hij houdt de grond voor een ander; de eigenaar. De eigenaar heeft een huurcontract op de plank…