Verjaring van een erfdienstbaarheid bij een woonboot

verjaring woonboot amsterdam erfdienstbaarheid

Woonboten liggen vaak afgemeerd aan grond die eigendom is van een gemeente, provincie, waterschap of een andere overheidsinstantie. Met betrekking tot het gebruik van deze grond zijn vaak afspraken gemaakt of vergunningen verleend. In sommige gevallen is er echter reden tot discussie. Bewoners van 15 woonboten in Amsterdam Noord kregen in 2014 een geschil met de…

Kadastrale kaart en goede trouw bij verkrijgende verjaring

kadaster verjaring

Verkrijgende verjaring is gebaseerd op een bezitter die 10 jaar te goeder trouw heeft gepretendeerd eigenaar te zijn van een stuk grond. Goede trouw wordt slechts zelden aangenomen omdat hier strenge eisen aan zijn verbonden. Iemand kan niet zo maar stellen dat hij altijd dacht eigenaar te zijn en daarmee te goeder trouw zijn. Er geldt…

Bezit van grond en verjaring, wie stelt bewijst?

bewijs bezit verjaring

Bewijs is cruciaal bij verjaringsgeschillen. Het aantonen en onderbouwen van stellingen leidt tot bezit en verjaring of juist niet. In het Nederlandse burgerlijk recht geldt als uitgangspunt: “Wie stelt bewijst”, volgens artikel 150 van het Wetboek van Rechtsvordering. Dit beginsel kan echter wijken als er bijzondere regels van toepassing zijn. Dat is bij verjaring van vorderingen…