Artikel verjaring in Tijdschrift voor Vastgoedrecht

tijdschrift vastgoedrecht verjaring

Eerder heb ik op deze website gemeld dat in september een belangrijk arrest van de Hoge Raad over verjaring is verschenen. Op 8 september plaatste ik een korteĀ samenvatting van dit arrest. Inmiddels is mijn uitgebreidere beschouwing gepubliceerd in het Tijdschrift voor Vastgoedrecht. U kunt mijn artikelĀ hier nalezen.