Aanwijzing grens door kadaster niet aangepast na afwijking oppervlakte in akte

kadaster inmeting herstel onjuistheid

Na verkoop van grond vindt vaak een uitmeting plaats door het kadaster. Deze uitmeting vormt de basis voor de nieuwe kadastrale inschrijving van grond. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een nieuw kadastraal perceel moet worden gecreĆ«erd, door deze af te splitsen van een bestaand kadastraal perceel. Nadat is gebleken dat een overgedragen strook grond kleiner was…