artikelen Erfdienstbaarheid

Alle basiskennis, actualiteiten en tips over verjaring van een erfdienstbaarheid.

Buurweg, mandeligheid of erfdienstbaarheid bij een nooduitgang

brandgang buurweg mandeligheid erfdienstbaarheid

Buren gebruiken vaak een pad of weg dat achter woningen ligt om bij de openbare weg te komen. Dat gebruik leidt meestal niet tot problemen omdat iedereen bijdraagt aan het onderhoud en de instandhouding van het pad. Maar hoe is dit juridisch vastgelegd of zou het moeten worden vastgelegd? Want wanneer er discussie ontstaat dan…

Verjaring van een erfdienstbaarheid bij een woonboot

verjaring woonboot amsterdam erfdienstbaarheid

Woonboten liggen vaak afgemeerd aan grond die eigendom is van een gemeente, provincie, waterschap of een andere overheidsinstantie. Met betrekking tot het gebruik van deze grond zijn vaak afspraken gemaakt of vergunningen verleend. In sommige gevallen is er echter reden tot discussie. Bewoners van 15 woonboten in Amsterdam Noord kregen in 2014 een geschil met de…

Erfdienstbaarheid door verjaring vanaf 1 januari 2012 mogelijk

verjaring grond tuinpad erfdienstbaarheid

Verjaring heeft in het nieuwe Burgerlijk Wetboek van 1992 op een aantal punten wijzigingen ondergaan. Een belangrijke wijziging werd doorgevoerd ten aanzien van de erfdienstbaarheid die door verjaring kan ontstaan. Wat is een erfdienstbaarheid? Een erfdienstbaarheid is een recht dat is verbonden aan een onroerende zaak (perceel A) en dat een beperking oplevert voor een…