artikelen Huur en pacht

Alle basiskennis, actualiteiten en tips over verjaring bij huur en pacht.

ACM geeft antwoord op vragen omtrent de relevantie van de Wet markt en overheid bij verkoop en verhuur van snippergroen

ACM-verjaring-snippergroen

Gemeenten, waterschappen en andere overheidsinstanties worden op grote schaal geconfronteerd met onrechtmatig grondgebruik. Vaak wordt door de betreffende gebruiker een beroep op verkrijgende dan wel bevrijdende verjaring gedaan. Voor de genoemde eigenaren resteren dan grofweg de volgende oplossingen: 1.) de verjaring erkennen en meewerken aan inschrijving van de verjaring in de openbare registers, 2.) de…

Pachter verkrijgt geen eigendom door verjaring

pacht verjaring pachter grond

Huurders hebben een zware dobber als zij grond in gebruik nemen en zich beroepen op eigendomsverkrijging door verjaring. Dat bleek al uit een arrest van het Hof Amsterdam dat ik eerder beschreef. Een pachter uit de gemeente Heerlen zag zijn beroep op verjaring onlangs wegens vergelijkbare omstandigheden falen. Hiermee lijkt de mogelijkheid van een succesvol…

Huurder doet een beroep op verjaring

huur verjaring huurder bezit

Verjaring is mogelijk als een niet-eigenaar grond in bezit neemt, dus voor zichzelf is gaan houden. Het moet voor de eigenaar duidelijk zijn dat de niet-eigenaar pretendeert eigenaar te zijn. Een huurder is wel houder van grond, maar hij houdt de grond voor een ander; de eigenaar. De eigenaar heeft een huurcontract op de plank…

Huurder kan bezitter van grond zijn, maar kan hij aanspraak maken op verjaring?

inbezitneming huurder verjaring grens

Bezit is een essentiële voorwaarde om een beroep op verjaring te kunnen doen. Het is immers de vordering tot beëindiging van het bezit die na 10 of 20 jaar verjaart. Een huurder houdt grond voor een ander (de eigenaar), maar kan hij grond inbezitnemen die hij niet huurt? Op die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam…