Stilzwijgende bruikleen, de oplossing bij bezit en verjaring?

buren verjaring bruikleen

Verjaring van een vordering tot ontruiming is alleen mogelijk wanneer sprake is van bezit. De vereisten voor bezit zijn zeer strikt. In sommige gevallen moet bezit worden aangenomen, maar er zijn veel omstandigheden denkbaar waardoor gen bezit ontstaat. Bijvoorbeeld; wat als de gebruiker heeft aangegeven de grond te willen kopen of afspraken wil maken om…