Huurder doet een beroep op verjaring

huur verjaring huurder bezit

Verjaring is mogelijk als een niet-eigenaar grond in bezit neemt, dus voor zichzelf is gaan houden. Het moet voor de eigenaar duidelijk zijn dat de niet-eigenaar pretendeert eigenaar te zijn. Een huurder is wel houder van grond, maar hij houdt de grond voor een ander; de eigenaar. De eigenaar heeft een huurcontract op de plank…

Inbezitneming van grond en verjaring, wanneer wel en wanneer niet?

voortuin bezit verjaring gebruik

Inbezitneming is de belangrijkste vorm van bezitsverkrijging bij verjaring. Maar wanneer is er sprake van inbezitneming en heeft een beroep op verjaring een kans van slagen? In dit artikel zal ik aan de hand van richtinggevende jurisprudentie een beeld vormen. Want er is een lijn zichtbaar, en een beoordeling van de feitelijke omstandigheden is vaak mogelijk.…

Huurder kan bezitter van grond zijn, maar kan hij aanspraak maken op verjaring?

inbezitneming huurder verjaring grens

Bezit is een essentiële voorwaarde om een beroep op verjaring te kunnen doen. Het is immers de vordering tot beëindiging van het bezit die na 10 of 20 jaar verjaart. Een huurder houdt grond voor een ander (de eigenaar), maar kan hij grond inbezitnemen die hij niet huurt? Op die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam…

Gebruik, bezit, houderschap, wat zijn de verschillen?

verjaring gebruik grond hek terras

Bezit is een vereiste voor verjaring. Het is de vordering tot opheffing van bezit die kan verjaren. Maar wanneer is er nu eigenlijk sprake van bezit? En wanneer van houderschap? Dit zijn essentiële vragen voor ieder verjaringsgeschil. In dit artikel wordt het juridische verschil duidelijk gemaakt en weet u waar u het over moet hebben;…