Advocaat niet altijd noodzakelijk bij geschil over verjaring

kantonrechter verjaring

Ontruiming van grond, of de tegenovergestelde vordering: de vordering tot verkrijging van een verklaring van de rechter dat sprake is van verjaring, zijn vorderingen waarbij de civiele rechter in beginsel bevoegd is. In april 2015 werd echter een vonnis gepubliceerd in een verjaringsgeschil dat werd uitgesproken door de kantonrechter. Hoe kan dit? En welke mogelijkheden…